Hulker Recyclin​g Kft.

A környezetvédelmi megbízott

+36 (30) 509 6765

- ​Környezetvédelmi megbízotti tevékenység
- Hulladékgazdálkodási engedélyeztetés
- Környezetvédelmi tervfejezet
- Kárelhárítási (havária) terv
- Zajkibocsátási határérték kérelem
- Környezetvédelemi szabályzatok, tervek elkészítése
- Környezetvédelmi adatszolgáltatás
- Pontforrás engedélykérelem
- Környezetvédelmi jogszabályváltozások követése
- Előzetes vizsgálati dokumentáció
- Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció
- Környezetvédelmi telepbejárás
- Hatósági ellenőrzésekre történő felkészítés
- Környezetvédelmi felülvizsgálat 
- Kapcsolattartás a hatóságokkal
- Hatósági ellenőrzésen való képviselet

Hulladéktermelőknek

Hulladéktermelő partnereink főként gyártási tevékenységet végző vállalkozások közül kerülnek ki, ahol a tevékenységükből adódóan relatív nagymennyiségű hulladékképződés jellemző.

Hulladékkezelésük részleteinek átvizsgálásával és a szükséges beavatkozások végrehajtásával, minimális szintre csökkentjük és ott is tartjuk a hulladékkezelés költségét. Megbízásaink mintegy kétharmadánál olyan mértékű árcsökkenést érünk el, hogy a különbözet a munkadíjunk többszörösét is fedezi! Hogyan lehetséges ez? A hazai hulladékipari vállalkozások árképzése között hatalmas különbség mutatkozik, a szolgáltatók árai között akár 300-400 százalékos eltérés is lehet. Például ha a szolgáltató nem saját eszköz- és gépparkjával vállal munkát, a megrendelő olyasmiért is fizet, amiért egyáltalán nem kéne, eszközbérlés címén, rejtett költségként. A sikeres ártárgyalás így bennfentes tárgyalót kíván. Olyan megbízható partnert, amely eligazodik az árképzés íratlan szabályai között, és képes alkupozícióját hatékonyan érvényesíteni. A Hulker Kft. ismert és elismert cégként mára olyan kapcsolati hálóval rendelkezik, amely képes kizárni az indokolatlan haszonszerzés és a rejtett költségek lehetőségét.

Konkrét árajánlat elkészítéséhez szükségünk van néhány alapvető információra vállalkozásuk működését illetően. Nem árulunk zsákbamacskát, teljes körű ajánlatot adunk az általunk szervezett hulladékkezelési rendszer anyagi oldalát illetően is. Így Ön teljes képet alkotva, a várható költségek és megtakarítások ismeretében dönthet.

Hulladékgazdálkodóknak

Partnereink között számos vállalkozás található, amelyek hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető tevékenységet végeznek. Referencialistánk sokszínű, a közszolgáltatóktól, hulladékhasznosítókon át az egyszemélyes konténeres vállalkozókig, a hulladékipar szinte minden szegmensét felöleli. A hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető tevékenységek jogszabály által meghatározott, kötelező eleme a környezetvédelmi megbízott alkalmazása.

Közel húszéves, gyakorlati tapasztalattal támogatjuk vállalkozását a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában és felügyeletében, akár a szükséges eszközök és telephely kiválasztásától kezdődően.
Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk életében nem volt példa arra, hogy általunk kezelt engedélyeztetési eljárás sikertelenül, elutasítással zárult volna vagy cégünknek felróható okból bármely partnerünk hulladékgazdálkodási bírságot kapott volna.
Az évek során együtt fejlődtünk a hulladékos iparággal, az egyre szigorodó jogszabályi környezettel. Jól mutatja a két évtizedes változás mértékét, hogy az első általunk elkészített engedélyeztetési dokumentáció mindössze 5 oldalas volt és 5.000.-Ft értékű illetékbélyeggel került benyújtásra, napjainkban nem ritkák a 150-200 oldalas dokumentációk és milliós nagyságrendű hatósági díjak.

Hatékony segítséget nyújtunk hulladékgazdálkodási vállalkozások számára a jogszabályi megfelelősség és a mindennapi tevékenység gyakorlatias szervezésében is, maradéktalanul ellátjuk a környezetvédelmi megbízotti feladatkört. 

Lépjen kapcsolatba velünk!

 +36 (30) 509-6765

 hulker​​@hulker.hu

 hulkerkft

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Kérjük, hogy a cégükre szabott ajánlat elkészítése érdekében, keressen fel minket a 
+36 (30) 509 6765 telefonszámon vagy e-mailben a hulker@hulker.hu címen.

Hulker Recycling Kft.
2461 Tárnok, Halász József u. 16.
Adószám: 14810417-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-161419
KÜJ: 102584631
KSH: 14810417